/Dokumenty
Ustawy, regulaminy, sprawozdania i inne dokumenty
/Aktualności
Ogłoszenia i aktualności ze Spółdzielni Mieszkaniowej
/Przetargi
Przetargi ogłaszane przez Spółdzielnie
/RODO
Ochrona danych osobowych
/HARMONOGRAM
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
/MOPS
DODATEK MIESZKANIOWEY
/US%20-%20online
Sprawy z Urzędem Skarbowym załatwiaj online

Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” Wrocław, ul. Drukarska 34 OGŁASZA AUKCJIĘ NIEOGRANICZONĄ...
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” we Wrocławiu, ul. Drukarska 34 posiada w swoich zasobach...
Szanowni Państwo zważywszy na liczne zgłoszenia związane z oszustwami pod tzw. legendą - metoda na...
W związku z montażem przez Spółdzielnię systemu BRGSM na szlabanie ograniczającym wjazd na...
W związku z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr: WRE.4211.60.9.2021.DK w sprawie...