SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

ZGŁASZANIE AWARII W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI
W poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.
W czwartek od 7:00 do 17:00.

Biuro Obsługi Klienta - 71 367 43 32

ZGŁASZANIE AWARII
Po godzinach pracy Spółdzielni (po godz. 15:00) i w dni wolne.

- centralne ogrzewanie  993
- elektryczne  507 798 268
- wodno - kanalizacyjne  71 348 53 14
Pogotowie dźwigowe CAŁODOBOWE  603 577 516

 

TELEFONY ALARMOWE

Numer alarmowy - obowiązuje w całej Unii Europejskiej 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
 Pogotowie Wod. - kan. 994