SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl
 
Członek Zarządu przyjmuje członków Spółdzielni w każdy czwartek tygodnia w Zarządzie Spółdzielni pokój nr 3.
 
Godziny przyjęć 1400 – 1630.
 

Walne Zgromadzenie w dniu 13 i 20.05.2023 r. udzieliło absolutorium całemu Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Wojewodzianka" we Wrocławiu w składzie:

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
od dnia 01.09.2019 r. 

 mgr Andrzej Pyziołek  Prezes Zarządu
 mgr inż. Rafał Letki  z-ca Prezesa Zarządu
 inż. Maria Kuś  Członek Zarządu