SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 367-43-32
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 367-43-31
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl
 
Członek Zarządu przyjmuje członków Spółdzielni w każdy czwartek tygodnia w Zarządzie Spółdzielni pokój nr 3.
 
Godziny przyjęć 1400 – 1630.
 

Walne Zgromadzenie w dniu 09 i 10.05.2019 r. udzieliło absolutorium całemu Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Wojewodzianka" we Wrocławiu w składzie:

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
od dnia 01.09.2019 r. 

 mgr Andrzej Pyziołek  Prezes Zarządu
 mgr inż. Rafał Letki  z-ca Prezesa Zarządu
 inż. Maria Kuś  Członek Zarządu

 

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
od dnia 01.08.2019 r. 

 mgr Andrzej Pyziołek  Prezes Zarządu
 mgr inż. Rafał Letki  z-ca Prezesa Zarządu
 mgr Dominika Pawlukowicz  Członek Zarządu
 inż. Maria Kuś  Członek Zarządu

 

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
od dnia 01.01.2019 r. 

 mgr Andrzej Pyziołek  Prezes Zarządu
 mgr inż. Małgorzata Koba  z-ca Prezesa Zarządu
 mgr Dominika Pawlukowicz  Członek Zarządu
 inż. Maria Kuś  Członek Zarządu