SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

Lokale niewynajęte w drodze aukcji mimo dwukrotnego ogłoszenia aukcji - link

Zawarcie umowy najmu następuje pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wymaganych do zawarcia umowy określonych w regulaminie zasad organizowania i przeprowadzania aukcji w celu wyłonienia najemców lokali użytkowych oraz dzierżawców terenów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu i na zasadach określonych w regulaminie zasad najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenów oraz ustalania czynszu najmu i czynszu dzierżawy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu.