SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

W dniach 18 czerwca do 5 lipca 2024 r.  odbędzie się sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej w następujących budynkach mieszkalnych: 

Klatka

Data

godzina

Kontakt do osób przeprowadzających przegląd
(w godzinach przeglądu)

Powstańców Śl. 112

18.06.2024 r.

16:30

508 138 885

Powstańców Śl. 114

18.06.2024 r.

16:50

508 138 885

Powstańców Śl. 116

18.06.2024 r.

17:10

508 138 885

Powstańców Śl. 118

18.06.2024 r.

17:30

508 138 885

Powstańców Śl. 120

18.06.2024 r.

17:50

508 138 885

Powstańców Śl. 122

18.06.2024 r.

18:20

508 138 885

Kamienna 11

24.06.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 13

25.06.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 15

26.06.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 17

27.06.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 19

28.06.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 21

01.07.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 23

02.07.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 25

03.07.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 27

04.07.2024 r.

15:30

508 138 885

Kamienna 29

05.07.2024 r.

15:30

508 138 885

Przeglądy na zlecenie Spółdzielni wykonuje firma "GAZPAR" Paweł Religa z Obornik Śląskich.

Prosimy o udostępnienie gazomierzy, przewodów, zaworów oraz odbiorników gazowych, jak również mieszkania we wskazanym terminie w celu przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej (wymóg: art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego). W przypadku nieudostępnienie lokalu (mieszkania) do kontroli, obowiązek jej wykonania przechodzi na Właściciela lokalu.