SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu informuje, że w Spółdzielni jest prowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z Warszawy, lustracja pełna działalności za lata 2021-2023 zgodnie z art. 91 § 1 Ustawy  z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze – Dz. U. z 2023 r., poz. 1450.