SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 367-43-32
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 367-43-31
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL: 668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi parkingu przy ul. Kamiennej 7 ponownie, Zarząd informuje, że przedstawił Radzie Nadzorczej pisemna ofertę kolejnego dewelopera zainteresowanego tym terenem.

Zarząd zapewnia, że nie prowadzi żadnych rozmów i negocjacji dotyczących pozbycia się tego terenu. Zgodnie z polityką Zarządu na bieżąco informuje Radę Nadzorczą o sprawach dotyczących Spółdzielni.

Wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” jest użytkownikiem wieczystym terenu obejmującego Kamienną 7 i nikt bez zgody spółdzielni nie może dysponować tą nieruchomością. Wszelkie czynności jakie dotyczą tego adresu są zwykłymi procedurami administracyjnymi i nie mają żadnych skutków prawnych dotyczących dysponowaniem tej nieruchomości na cele budowlane.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka”